อุปกรณ์ในการใช้ระบบ

1. notebook หรือว่าคอมพิวเตอร์ ไว้สำหรับลงระบบตัวดูดออเดอร์ 

2. iPad โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอื่น เอาไว้ลงสต๊อกได้ดูยอดขายได้..ดูรายการขายการตัดสต็อกได้หมด